Studentu pašpārvaldes biedri

Visus biedrus un aktīvistus skati sadaļā "Pašpārvalde"

Ģertrūde Vīksna
Priekšsēdētāja, Finansiste
gertrude@geografumafija.lv
Ksenija Sidere
Priekšsēdētājas vietniece, Kultūras virziena vadītāja
ksenija@geografumafija.lv
Anna Grabovska
Komunikāciju virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Egija Paslauska
Sociālā virziena vadītāja
socialais@geografumafija.lv