Ģeorallijs tuvojas!

Studentu pašpārvaldes biedri

Visus biedrus un aktīvistus skati sadaļā "Pašpārvalde"

Līvija Kačkāne
Priekšsēdētāja
livija.kackane@gmail.com
Ģertrūde Vīksna
Finansiste
finanses@geografumafija.lv
Anna Grabovska
Komunikāciju virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Egija Paslauska
Sociālā virziena vadītāja
socialais@geografumafija.lv