"Pirmsaristotelis 2017" ar Studentu pašpārvaldes acīm

Sporta spēles "Lodronīši 2017"

Darba piedāvājumi VZD Rīgas reģionālajā nodaļā

ValstsZemesDienestsniggga

iedāvājam radošu, dinamisku un interesantu darbu lielā darba kolektīvā – Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas birojā. Darba vietas adrese – Rīgā, Pušķina ielā 14.

Darbs būs saistīts ar Jūsu iegūtajām teorētiskajām zināšanām LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Pašlaik vakances ir izveidojušās Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļas Būvju sektorā un Informācijas un apstrādes sektorā kadastra inženiera amatā. Darba piedāvājumi ir uz nenoteiktu laiku.

Galvenie darba pienākumi:

  • izvērtēt Kadastra informācijas sistēmā iesniegto dokumentu ziņu atbilstību normatīvajiem aktiem un citu valsts informācijas sistēmu datiem;
  • veikt kadastra objekta teksta un telpisko datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;
  • veikt paziņojumu un dokumentu nosūtīšanu zemesgrāmatas nodaļai Dienesta un zemesgrāmatu nodaļu integrēto procedūru ietvaros;
  • veikt zemesgrāmatas elektronisko paziņojumu apstrādi;
  • sagatavot atzinumus par ēku sadali dzīvokļu īpašumos un zemes vienību sadali domājamās daļās;
  • sagatavot vēstuļu projektus, aktus par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto kadastra datu labošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • atbilstoši kompetencei piedalīties atbilžu projektu uz fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu saņemtiem iesniegumiem;
  • sagatavot tipveida un nestandarta informāciju izsniegšanai no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Prasības pretendentiem: pabeigta augstākā izglītība (bakalaurs), zināšanas un pieredze darbā ar Microstation tiks uzskatīta par priekšrocībām.

Ja Jums ir interese par darbu valsts pārvaldē un Valsts zemes dienesta lielākajā birojā, tad sūtiet savu CV, izglītību un  kvalifikāciju apliecinošus dokumentus uz epasta adresi: riga@vzd.gov.lv.