21.10.2014

Fakultātes Studentu pašpārvaldes vēlēšanas