Tiek izsludināts Ģeorallija Arona 2017 saukļu un emblēmu konkurss

Apmaksāta vakcinēšanās pret ērču encefalītu ĢZZF 1., 2., kursa bakalaura studentiem

Pasākums “Studenta kurpēs 2017”!

studenti un skolēni

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2017. gadā notiks no 3. līdz 7. aprīlim

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

Studenta reģistrēšanās pasākumam “Studenta kurpēs” 2017. gadā notiek līdz 13. martam!

Reģistrēšanās veicama: http://skolas.lu.lv/mod/lustudkurpes/view.php?id=43481

Informācija: studentakurpes@lu.lvlu@lu.lv, tel.nr. 67034444

Informāciju par pasākuma dienu katram dalībniekam tiks izsūtīta personīgi uz e-pastu pēc šī gada 22. marta.