Ģeogrāfijas mafijas apģērbu pasūtīšana!

Izsludināts pavasara Ģeorallija "Rīva" 2018 saukļu un emblēmu konkurss

Izsludināts ĢZZF SP Starptautisko zinātnisko konferenču konkurss!

konferencu_konkursam

ĢZZF SP priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu par Starptautisko zinātniskā konferenču konkursa izsludināšanu no š.g. 5. marta līdz š.g. 9. novembrim! Līdz ar to aicinām LU ĢZZF studentus pieteikties LU ĢZZF SP rīkotam konkursam, kura mērķis ir materiāli atbalstīt LU ĢZZF studentus, lai tiem būtu iespēja apmeklēt zinātniskās konferences, tādējādi sniedzot ieguldījumu zinātnes attīstību ĢZZF.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz:

  1. pieteikuma veidlapas latviešu valodā (1. pielikums), kas vienlaikus ir arī rakstisks apliecinājums tam, ka pretendents piekrīt Konkursa noteikumiem, kas minēti Nolikumā;
  2. konferences un tēmas detalizēta apraksta (2. pielikums);
  3. kopējās tāmes un tās pamatojuma (3. pielikums);
  4. papildu dokumentiem, ja pretendents uzskata par vajadzīgu tādus iesniegt.

Pieteikumu jāiesniedz gan drukātā veidā LU ĢZZF SP Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV- 1004, 221. telpā, gan elektroniski, nosūtot uz e- pastu: info@geografumafija.lv.

Katra pieteikuma izvērtēšana notiek 15 darba dienu laikā kopš visu vajadzīgo dokumentu iesniegšanas.
Atbilde par konkursa pieteikuma rezultātiem tiek nosūtīta elektroniski uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi 14 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma apstiprināšanas ĢZZF SP kopsapulcē.

Piebilstam, ka konkursa pretendents, ja nepieciešams, var tikt uzaicināts uz projekta mutvārdu prezentāciju.

Kopējais LU ĢZZF SP SZKK fonds – 500 EUR , līdzfinansējums vienam pretendentam – līdz 150 EUR!

LU_GZZF_SP_SZKK_Nolikums
LU_GZZF_SP_Konferencu_Nolikuma_Pielikums