Ģeodīva

Lodes Muižas talka 2018

Meklējam studējošo pārstāvjus studiju programmu padomēs!

Latvijas Universitâtes Dabaszinâtòu akadçmiskais centrs Toròakalnâ.

Līdz ar to Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde (ĢZZF SP) izsludina pieteikšanos uz:

  • divām studējošo pārstāvju vietām ģeogrāfijas studiju programmu padomē;
  • vienu studējošo pārstāvja vietu ģeoloģijas studiju programmu padomē.

Kandidatūras izskatīs ĢZZF SP kopsapulcē trešdien 25.04.2018, plkst. 16:00, tādēļ aicina kandidātus arī ierasties klātienē un prezentēt savas kandidatūras, kā arī atbildēt uz SP biedru un aktīvistu jautājumiem.

Gaidām pieteikumus līdz 25.04.2018 plkst. 15:00.
Pieteikuma anketa atrodama ŠEIT!

Kādus kandidātus tieši ĢZZF SP meklē?

Noteikti gaidīsim maģistra un doktora līmeņa studentus. ĢZZF SP meklē aktīvus un sekmīgus studentus, kas, sadarbojoties ar ĢZZF SP, neatlaidīgi aizstāvēs studējošo intereses atbilstošajās programmās pat tad, ja tas nebūs populārs padomes vidū.

Taču, kas kandidātus varētu sagaidīt studiju programmu padomē?

Sāksim ar to, ko dara studiju programmu padome. Tā izstrādā studiju programmu attīstības stratēģiju, izvērtē un iesniedz apstiprināšanai fakultātes domei: visu līmeņu jaunu studiju programmu pieteikumus padomes atbilstošajā nozarē, ikgadējos studiju programmu pašnovērtējumus, izmaiņas studiju programmās, kā arī izskata jautājumu par iepriekšējos studiju periodos apgūto studiju kursu atzīšanu pēc studiju programmas direktora ierosinājuma vai apelācijas kārtībā pēc studenta ierosinājuma.

Tātad, šī ir pirmā vieta, kur piedāvāt izmaiņas savās studiju programmās un apspriest ap savu studiju programmu saistītos jautājumus!

Cik bieži notiek studiju programmu padomes sēdes? Tām jānotiek vismaz 2 reizes semestrī.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz akademiskais@geografumafija.lv vai uz janis.galakrodznieks@geografumafija.lv