Noderīgi resursi

Jebkurā mācību procesā nākamā svarīgā lieta pēc lekciju un bibliotēkas apmeklējuma ir internets.
Bieži vien studenti, kuri ikdienā pārāk labi neorientējas plašajā interneta zinību pasaulē, daudz kā noderīga palaiž garām! Piemēram, droši apmeklē e-studiju mājas lapu, kurā atradīsi daudz noderīgu materiālu studiju kursu apguvē. Citas svarīgas dažādu kategoriju mājas lapu adreses, uzskaitītas zemāk:


Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte www.geo.lu.lv
Latvijas Universitāte www.lu.lv
Latvijas Universitātes Studentu pašpārvalde www.lusp.lv

Baltic University Programme www.balticuniv.uu.se
ERASMUS. Valsts izglītības pārvalde www.viaa.gov.lv/lat/muzziglitibas _programma/erasmus/

Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv/public/
Latvijas Vides, ģeoloģijas un metereoloģijas centrs www.meteo.lv
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija www.varam.gov.lv
Vides pārraudzības valsts birojs www.vpvb.gov.lv

Latvijas Daba latvijas.daba.lv
Latvijas Dabas muzejs www.dabasmuzejs.gov.lv
LU Botāniskais dārzs www.botanika.lu.lv
LU Ģeoloģijas muzejs www.lu.lv/par/strukt/muzejs/ geologijas
Informācija par atkritumu šķirošanu un nodošanu www.atkritumi.lv
Valsts pētījumu programma “Klimata maiņas ietekme uz Latvija ūdeņu vidi” kalme.daba.lv
Zaļā josta www.zalajosta.lv

ĢIS latvijā un pasaulē www.gisnet.lv
LĢIA karšu pārlūks kartes.lgia.gov.lv/kartes.html
LU ĢZZF karšu serveris kartes.geo.lu.lv
LU IT serviss itserviss.lu.lv
Lodesmuižas mājaslapa lodesmuiza.lv
Lodesmuižas 3D modelis kartes.geo.lu.lv:82