LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes biedri

2020./2021. mācību gada sasaukumā

Līga Gavare
Priekšsēdētāja
liga@geografumafija.lv
Ketija Pujāte
Priekšsēdētājas vietniece
ketija@geografumafija.lv
Karlīna Putniņa
Komunikāciju virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Eva Borska
Kultūras virziena vadītāja
kultura@geografumafija.lv
Selva Tetere
Akadēmiskā virziena vadītāja
akademiskais@geografumafija.lv
Maikls Andriksons
Sociālā virziena vadītājs
socialais@geografumafija.lv
Irbe Krekle
Finansiste
finanses@geografumafija.lv
Raitis Ivanovs
Finansistes vietnieks
finanses@geografumafija.lv
Katrīna Dziesma
Komunikācijas virziena vadītājas vietniece
info@geografumafija.lv
Selma Levrence
Komunikācijas virziena vadītājas vietniece
Krišjānis Ralfs Veinbergs
Kultūras virziena vadītājas vietnieks
kultura@geografumafija.lv
Darja Semusa
Kultūras virziena vadītājas vietniece
Agate Albekeite
Maketētāja
Hugo Huberts Puriņš
LU SP pārstāvis
Kristofers Buks
LU SP pārstāvis

Aktīvisti

Pašpārvaldes brīvprātīgie palīgi

Ketija Pujāte
SP biedre, pārstāve ĢZZF domē un Ģeoloģijas SPP
Anna Grabovska
Pārstāve ĢZZF domē un Ģeoloģijas SPP
Ilze Kleinhofa
Pārstāve Ģeogrāfijas SPP
Līga Balcere
Pārstāve Ģeogrāfijas SPP
Andris Romanovskis
Pārstāvis Vides zinātnes SPP
Ligita Ābele
Pārstāve Vides zinātnes SPP
Sanda Svipsta
Aktīviste
Rainers Milsons
Aktīvists
Una Ozola
Aktīviste
Paula Lilienfelde
Aktīviste
Roberts Georgs Fimbauers
Aktīvists, fotogrāfs
Estere Tamma
Aktīviste, fotogrāfe
Ričards Stibe
Aktīvists
Baiba Dirnēna
Aktīviste
Nora Kiverjaka
Aktīviste
Santa Katrīna Meikališa
Aktīviste