Biedri

Līvija Kačkāne
Priekšsēdētāja, Akad. virz. vadītāja, pārstāvis ĢZZF domē
livija.kackane@gmail.com
Ģertrūde Vīksna
Finansiste
finanses@geografumafija.lv
Anna Grabovska
Komunikāciju virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Egija Paslauska
Sociālā virziena vadītāja
socialais@geografumafija.lv
Ksenija Sidere
Kultūras virziena vadītāja
kultura@geografumafija.lv
Toms Reikters
Sporta virziena vadītājs
sports@geografumafija.lv
Edijs Breijers
Sociālā virziena palīgs, tehniķis
Kaspars Vadonis
Sociālā virziena palīgs, pārstāvis Ģeogrāfijas SPP
Elīna Logina
Jekaterina Bikova
Sponsoru piesaistes komandas koordinatore, LUSP biedrs
Kristina Kučinskaite
Akadēmiskā virziena palīdze, LUSP biedrs, pārstāvis Ģeoloģijas SPP
Ronalds Prauliņš
Mākslinieciskās nodaļas direktors
Krišjānis Ralfs Veinbergs
Biroja vadītājs
Marta Vaivode
Ģeorallija Īģe direktores vietniece, lietvede
Linda Estere Bondareva
Ģeorallija Īģe direktore

Aktīvisti

Jānis Galakrodznieks
Pārstāvis ĢZZF domē, pārstāvis Ģeogrāfijas SPP, Kursu vecāko koordinators
Ričards Stibe
Pārstāvis ĢZZF domē
Roberts Georgs Fimbauers
Fotogrāfs
Estere Tamma
Pārstāvis Ģeoloģijas SPP
Inese Grīnbauma
Sabīne Krēsliņa
Renards Ozoliņš
Pārstāvis ĢZZF domē
Una Ozola
Sanda Svipsta
Ģeorallija Īģe direktores vietniece