Sēde 19.06.2018.

LU ĢZZF Pirmsaristotelis!

Pēdējā iespēja pieteikties studijām Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē!

DSC_0461 copy

Pēdējās dienas atlikušas, lai paspētu reģistrēt un apstiprināt savu pieteikumu studijām Latvijas Universitātē!

Vidusskolā var nonākt pie daudziem secinājumiem. Ja secinājāt, ka Jums interesē padziļināti izprast Zemes procesus, kā, piemēram, kalnu veidošanos, zemestrīces un klimata pārmaiņas. Ja secinājāt, ka Jums interesē saprast migrācijas plūsmas vai cīnīties ar vides piesārņojumu. Ja Jums pēc vidusskolas attīstījusies vēlme iesaistīties pilsētu plānošanā, tad mēs noteikti iesakām pieteikties studijām Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē iespējams pieteikties ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī profesionālā maģistra studiju programmā “Telpiskās attīstības plānošana“.

Studijas Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē ir neaizmirstams piedzīvojums. Tās nav tikai lekcijas auditorijās, taču arī darbs laboratorijās. Tā ir iespēja iesākt vasaru ar teorētisko iemaņu nostiprināšanu lauka studijās jeb dabā – kartējot augsnes un biotopus, veicot teritorijas ģeoloģisko izpēti un mērot ezera dziļumu un upes straumes ātrumu. Studiju laikā var iziet lietišķās studijas (praksi) uzņēmumos un valsts iestādēs, kas var noslēgties ar darba līguma noslēgšanu.

Kopumā, studijas Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē sniegs plašu zināšanu loku un dažādas prasmes lielā nozaru lokā. Saka, ka ģeogrāfu saime ir īpaši spēcīga, jo to nostiprina piedzīvojumi lauka kursu laikā.

DSC_0663 copy

Lauka kursos nāk daudz atklāsmju un veidojas īstas draudzības

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir tradīcijām bagāta fakultāte, un to turpināšanos nodrošina Studentu pašpārvalde, rīkojot leģendārus Ģeorallijus un neaizmirstamas fakultātes dzimšanas dienas svinības. Arī topošajiem studentiem Pašpārvalde ir sarūpējusi iepazīšanās pasākumu – Pirmaristotelis – informācija par to būs mazliet vēlāk.

Vairāk informācijas par uzņemšanu meklē šeit – bakalauriem un maģistriem.
Vēl vairāk informācijas par studijām šajā bukletā.