Atskats par rudens sporta spēlēm "Lodronīši 2017"

Izsludinātas atkārtotas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanas

Studentu pašpārvaldes vēlēšanas

elections

Straujiem soļiem tuvojas ĢZZF studentu pašpārvaldes vēlēšanas, kas norisināsies 8.-9. novembrī. Vēlēšanās var piedalīties jebkurš fakultātes students – gan kandidējot, gan atdodot savu balsi par saviem favorītiem.

Pirmkārt, par partijām. Ja vēlies kandidēt, tev jābūt kādas partijas dalībniekam. Katrā partijā jābūt 7 līdz 15 studentiem. Partija nolemj, kāds būs tās nosaukums, izveido dalībnieku sarakstu un tai dotas visas iespējas popularizēt sevi, partijas sarakstu jāiesniedz līdz 29. oktobrim. Varat veidot reklāmas mājas lapās, izdomāt saukļus un galvenās idejas, mērķus, veidot plakātus, “medīt” vēlētājus sākot ar Facebook un beidzot ar kopmītnēm – iespēja parādīt savu radošumu. 24 stundas pirms vēlēšanām gan jāļauj studiju biedriem apdomāties bez reklāmām. Tavā partijā nav obligāti jābūt tikai, piemēram, pirmā kursa studentiem – vari sadarboties ar jebkuras programmas un jebkura kursa kolēģiem un nav jābaidās, ka izveidojas daudzas partijas – konkurence ir laba lieta. Sīkāk vēlēšanu nolikumu var skatīt šeit ——-> LUGZZF-SP-Velesanu-nolikums

No visām partijām SP tiek ievēlēti 15 studenti, kuriem būs balstiesības, pieņemot dažādus lēmumus regulārās sēdēs, bet tas nenozīmē, ka tās nevar apmeklēt citi aktīvisti un entuziasti bez balsstiesībām un, piemēram, palīdzēt rīkot pasākumus. Ievēlētie studenti ieņem dažādus amatus, piemēram, priekšsēdētaājs, tā vietnieks, finansists, komunikācijas vai sporta virziena vadītājs u.t.t.. Tāpat SP piedalās arī ĢZZF domes sēdēs, kurās var pieņemt fakultātei svarīgus lēmumus kopā ar pasniedzējiem un fakultātes vadību, kā arī katras studiju programmas sēdēs. ĢZZF pārstāvji var ņemt dalību arī LUSP jeb ieņemt tur amatus, piedalīties sēdēs, pārstāvēt mūsu fakultāti universitātes mērogā. Protams, SP rīko visus mūsu slavenos pasākumus, aiz kuriem slēpjas pamatīgs darbs, bet nevajag nobīties – lai gan jārēķinās, ka tas paņems zināmu daļu brīvā laika, tā ir arī neatsverama pieredze, jautrība, jauni kontakti, draugi un varam pačukstēt – SP biedriem un aktīvistiem ir arī savas priekšrocības.

Savukārt vēl pirms vēlēšanām un partiju sarakstu iesniegšanas pēdējās dienas ir iespēja apmeklēt Potenciālo biedru semināru, kas notiks 25. oktobrī. Tā iesākumā norisināsies iknedēļas SP sēdē, kuru būs iespējams pavērot (šī iespēja gan ir vienmēr, jebkurā sēdē), bet pēc tam neformālā gaisotnē sīkāk iepazīstināsim ar SP darbību – ikdienu, amatiem, pienākumiem, iespējām, pasākumu rīkošanu u.t.t.. Varēsiet uzdot savus jautājumus pie tējas tasītes un noskaidrot, kā realizēt savas idejas, izteikt viedokli un padarīt studiju dzīvi jautrāku un jaukāku gan sev, gan citiem studentiem.

Sarosies, ņem iniciatīvu, veido savu partiju un tiekamies 25. oktobrī Potenciālo biedru seminārā un pēc vēlēšanām – jau pirmajā jaunā sasaukuma sēdē!

Jūsu Inese Ozola